Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Jak založit chovatelskou stanici‚ DKK

Jak založit chovatelskou stanici,

jak chovat, DKK a DKLZaložení chovatelské stanice

 O Žádost o chránění názvu chovatelské stanice žádá osoba starších 18 let s trvalým pobytem na území České republiky. Žádost naleznete na internetových stránkách www.cmku.cz/soubory/dokumenty/139.doc .  Do této žádosti je třeba vyplnit informace o chovateli a také několik vymyšlených názvů budoucí chovatelské stanice a odeslat na adresu ČMKU. Budoucí názvy musí obsahovat maximálně dvě slova a jednu předložku, například "z Černých lesů". Vyřízení Vaší žádosti bude trvat !!minimálně 3 měsíce!! Bohužel se nedá založení nijak urychlit, protože ČMKU není jediná organizace, která je pro založení potřeba. ČMKU schválí nějaké vybrané názvy a musí všechny tyto dokumenty odeslat na FCI,  která vede všechny názvy chovatelský stanicí na světě. Proto můžete využít jejich stránky pro výběr názvu Vaší chovatelské stanice, abyste si byli jisti, že Váš vymyšlený název již někdo nepoužívá.  Internetová stránky na FCI jsou www.fci.be. Až FCI schválí Váš název, pošle ho opět na ČMKU a ti Vám pošlou Chráněný název chovatelské stanice poštou na dobírku. Je tedy ideální, když o chovatelskou stanici zažádáte hned po uchovnění. Cena se pohybuje okolo 1 800 Kč.

Doporučuji: do přihlášky vypsat všech 6 Vámi vybraných jmen pro stanici.Protože je možné, že Vámi vybraný název může být už zabrán nebo může být nějakému již registrovanému názvu podobný a protože registrace ch.stanice trvá minimálně 3 měsíce, tak opravdu radím, vypsat všechny kolonky pro možné jméno Vaši stanice. Pište je v pořadí, ve kterém by jste chtěli, aby se jmenovala, kdyby předchozí název nebyl schválený.Uchovnění psa má podobné podmínky jako uchovnění feny. Dá se říci, že majitel psa to má o něco jednodušší a levnější, protože se nemusí starat o zařizování chovatelské stanice. Ale zdání může klamat. Majitel psa sice nepotřebuje zřizovat chovatelskou stanici, ale musí se postarat o větší propagaci svého psa.

Můžete mít doma sebekrásnějšího psa nebo fenu, kteří budou úspěšnými šampióny, budou mít "dobré" kyčle, ale pokud o nich nebudou potencionální zájemci vědět, nikdy se v chovu nemusí objevit.

Na vás jako na majiteli psa je, abyste svého psa dobře prezentovali. V dnešní době jsou asi časově nejméně náročné a přitom velice účinné internetové stránky. Za propagaci svého psa, ale můžete považovat i to, že se svým psem budete jezdit na výstavy nebo různé výlety, kde si vás všimnou ostatní lidé. Jistě vás ještě napadne spousta věcí, jak se se svým krasavcem pochlubit..

V první řadě byste si měli koupit pejska s Průkazem původu, což je listina stvrzující původ psa, prokázaný nejméně 3 generacemi předků a osvědčující rasovou čistotu, zajišťuje ho hlavní poradce chovu, vydává ho plemenná kniha ČMKU.

Následuje splnění Svodu mladých a to ve věku 6 - 18 měsíců. Na Svodu mladých pejskovi zkontrolují zuby, výšku, u samců sestouplá varlata atd. Také se hodnotí povaha, přílišná bázlivost, nebo agresivita není žádoucí, proto buďte na pejska od začátku přívětiví a hlavně trpěliví, věřte, že většina různých napadení psem je chyba ve výchově, přesněji chyba pána. Je nutné socializovat štěňátko od malička. Po absolvování svodu obdržíte "Svodovou kartu", kde bude vše poznamenáno. Absolvování svodu mladých je také zaznamenáno do průkazu původu. Nezapomeňte si proto sebou na Svod mladých Průkaz původu psa přivést.

Dále vás čeká splnění podmínek pro Bonitaci ve věku od 16 měsíců, horní hranice není stanovena. Pro Bonitaci je nezbytné absolvování minimálně dvou výstav, z toho alespoň jedné národní, mezinárodní, klubové nebo speciální. Na hodnocení z výstav se u Bonitace nepřihlíží, ale jestliže jste na výstavách úspěšní, nezapomeňte si výsledky nechat zapsat do průkazu původu.

Dále musíte předložit RTG DKK a DLK, tady se více zaměřím na:

Dysplazie kyčelního kloubu, rentgen a jiné

od 1.1.2008 je povinné rentgenovat i lokty!

                                                                                                                                                                                                                                                                                  

     !!!Pro klub bílého švýcarského ovčáka vyhodnocuje snímky:!!!!!!!

                                                              MVDr. J. Slabý, Klinika Arvet, Vrcovická 2227, 397 01 Písek

                                                              Tel: +420 382 215 038, +420 603 496 589,

                                                              www.arvet.cz

                                                                                                                                           

 

Dysplazie kyčelního kloubu, rentgen a jiné

Téma dysplazie kyčelního kloubu je velmi závažné, často diskutované a pro mnohé z nás také citlivé. Tento článek nemá řešit již diagnostikovaný problém, ale jakousi prevenci a dále přípravu na samotné rentgenování. Rozhodně musím začít vysvětlením pojmu dysplazie kyčelního kloubu (zde je veterinární výklad):

Dysplazii kyčelního kloubu (dále DKK) můžeme definovat jako abnormální utváření kyčelní jamky a hlavice stehenní kosti u geneticky predisponovaných jedinců, které se projevuje jeho instabilitou s následným vývojem patologických změn na všech strukturách kloubu. Postihuje stejně často samce i samice, většinou bývají postižené oba klouby.  U zdravého kloubu zapadá hlavice stehenní kosti velmi pevně do kloubní jamky, při dysplazii je kloubní spojení volnější.

DKK je dědičně podmíněný chybný vývoj kyčelních kloubů. Jedná se tedy o vývojové, nikoli vrozené, onemocnění s polygenní dědičností (podílí se na ní více genů). Na jeho vzniku se podílí kromě dědičnosti, která je daná genetickou informací ( plemenné předpoklady - koeficient dědičnosti, stavba kloubních struktur, velikost svalové hmoty ), i faktory vnějšího prostředí ( např. výživa, fyzická zátěž, obezita, rychlost růstu, atd.).

Z tohoto výkladu se můžeme krok za krokem věnovat jednotlivým oblastem, které ovlivňují vznik DKK u Vašeho pejska:

1.      genetika

2.      výživa, obezita, rychlost růstu

3.      fyzická zátěž

4.      a také věk AT v době rentgenování

K bodu č. 1:

Základním předpokladem je výběr štěněte z DKK prostého chovu. Nebojte se požádat chovatele o kopie rodokmenů rodičů štěněte, ve kterých lehce zjistíte výsledky rentgenů DKK v předešlých generacích. Samozřejmě, naše klubové podmínky chovnosti v oblasti DKK jsou …… Pokud se divíte, že máte psíka s DKK z onemocnění prostého chovu, vysvětlením může být následující statistika a také zanedbání některých dalších vlivů na rozvoj DKK (body č. 2 a 3)

K bodu č. 2:

Výživa štěněte je velmi důležitá nejen pro rozvoj DKK. Rozhodně alespoň v prvním roce krmte výhradně superprémiovými krmivy !!!!!!!!!(pokud pro pejska vaříte, využívejte nejkvalitnějších surovin, poměry jednotlivých ingrediencí Vám nemohu poradit – jsem jednoznačným příznivcem průmyslových krmiv). Na granule ze supermarketů prosím zapomeňte!!!!!!, obraťte se na specializované prodejce např. značek Eukanuba, Royal Canin, Purina, Pro Pac, Hill´s, Advance, atd. Tato krmiva jsou perfektně vyváženě připravena pro pokrytí potřeb štěněte, obsahují správné poměry vápníku a fosforu a často také chondroprotektiva (kloubní výživu). Nikdy už nepřidávejte další vitamíny i stopové prvky, tím celkovou rovnováhu krmiva porušíte a psíkovi rozhodně více škodíte. Erdelátko udržujte ve štíhlé linii, nepropadejte nesmyslným lidským představám, že  roztomilé, zdravé štěňátko=kulaťoučké štěňátko. Přemýšlejte nad množstvím podávaného krmiva (sledujte jeho vliv na linii štěněte), pamlsky dávejte pouze jako formu odměny, nikoliv v takovém množství, aby představovaly další dávku krmení denně.  U psů je to stejné jako u lidí: obezita ovlivňuje (poškozuje) klouby (nejen). Hřmotný, tlustý mladý pes má jistě více ohrožené klouby, než štíhlý, pružný junior.

Čili zkráceně: krmte kvalitně (nejlépe po celý život a alespoň v období růstu psa!!!!!!!!), psa udržujte ve štíhlé kondici, obezita je nepřípustná!

 

K bodu č. 3: 

Než se zaměříme na fyzickou zátěž štěněte, ráda bych se ještě zmínila o samotném vývoji kloubů štěňat a také o vlivu fyzického typu:

V prvních 14 dnech věku psa je kloub u každého štěněte stabilní a není přítomna volnost kyčelního kloubu. Pro vznik této volnosti je kritických dalších 60 dnů života, kdy jsou ještě kosti, svaly a nervy nezralé. Téměř celou tuto fázi může pozitivně ovlivnit chovatel, a to vhodnou výživou a také limitovanou fyzickou zátěží. Do asi 4,5 měsíců probíhá vývoj kyčelní kloubní jamky a do 10 měsíců se vyvíjí kloubní hlavice. V tomto období je kloub vyvinut zhruba z 90%. Z tohoto lze odvodit čas rentgenování kyčelních kloubů, ale k tomu až v dalším bodu. Také je zajímavé sledovat statistiky výskytu DKK u jiných plemen, zde lze jednoznačně zjistit, že procento výskytu je vyšší u největších a nejsilnějších štěňat z vrhu.

A nyní zpět k fyzické zátěži: z výše uvedeného logicky vyplývá, že po dobu vývoje kloubů je třeba štěně zatěžovat minimálně a zcela v souvislosti s jeho přirozeností, nijak jej nepřetěžovat povinnými výkony v běhu u kola, vysokohorskými túrami, pochody Praha-Prčice atd. Také je třeba eliminovat běh na tvrdém povrchu (např. beton), raději zakázat (časově ovlivnit) nekonečné hrátky s ostatními pejsky, kdy zvláště různé smyky a časté měnění směru vyvíjejícím se kloubům nesvědčí. Ideální je třeba plavání, ale i zde v rozumné míře. Veškeré pohybové aktivity psíka by měly být načasovány dle jeho chuti a možností, jeho tělíčko jemu (ale i Vám) včas řekne, kdy už je dost. A zase shrnutí: do ukončení vývoje kloubů psa pečlivě naprogramujte pohybové aktivity svého AT, nikdy nesmí dojít k neadekvátní zátěži, venčete raději kratší dobu a častěji.

 

K bodu č. 4: 

Správné načasování rentgenování kyčelních kloubů je dalším důležitým krokem na cestě k dobrému výsledku RTG DKK. Chybou je nejen pozdní snímkování, kdy již mohou být klouby „opotřebené“ a mohou být ovlivněné počínající artrózou, ale také příliš časné provedení, kdy jsou klouby ještě nezralé a jejich podoba ještě není definitivní. Proto není správné časté doporučení rentgenovat co nejdříve, tedy ihned při dosažení věku spodní hranice pro rentgenování.

jako ideální čas pro rentgenování zhruba v 16 měsících, právě pro předpoklad již dozrálých kloubů ještě bez poškození.

Tímto jsem Vám při nejlepším vědomí a svědomí sdělila to nej... , co můžete - a upřímně: myslíte-li to se s svým pejskem vážně a chcete mít nejen chovného, ale hlavně zdravého, šťastného a veselého po celý život – musíte udělat. 

Samotné rentgenování

 

 

Fotogalerie dysplazie kyčelních kloubů

Fotogalerie různých stupňů dysplazie kyčelních kloubů.  Každý snímek je opatřen hodnocením výsledku a podrobným popisem kloubů. Jsou zde uvedeny všechny stupně dysplazie, vč. kombinací nálezů.

 

Totky RTG snímků DKK lze kliknutím zvětšit.

 

Kliknutím zvětšte

RTG snímek DKK 0/0 , kloubní štěrbiny symetrické, úzké, hlavice hluboko uvnitř jamek, středy hlavic více než 2 mm za okrajem jamky, hlavice kulovité, krček dobře ohraničený, přední okraje kyčelních jamek úzké, ostře ohraničené, Norbergův úhel 110 stupňů, žádné znaky artrózy.

Kliknutím zvětšte

RTG snímek DKK 0/0, kloubní štěrbiny symetrické, úzké, hlavice hluboko uvnitř jamek, středy hlavic více než 2 mm zaokrajem jamky, hlavice kulovité, krček dobře ohraničený, přední okraje kyčelních jamek úzké, ostře ohraničené, Norbergův úhel 110 stupňů, žádné znaky artrózy.

Kliknutím zvětšte

RTG snímek DKK 1/1, kloubní štěrbiny mírně nesymetrické, úzké, středy hlavic těsně uvnitř za okrajem jamky, hlavice kulovité, přední okraj jamek mírně zesílený, bez znaků artrózy, Norbergův úhel 107 stupňů.

Kliknutím zvětšte

 

 

 

 

 

 

RTG snímek DKK 2/2, kloubní štěrbiny nesymetrické, rozšířené, středy hlavic těsně vně okrajů jamky, hlavice mírně oploštělé, patrné zesílení v úponu kloubního pouzdra, tzv. Meduza linie, přední okraje jamek zesílené, počínající artróza, Norbergův úhel 102 stupňů.

Kliknutím zvětšte

RTG snímek DKK 3/3, obě kloubní štěrbiny silně nesymetrické, rozšířené, středy hlavic vně okrajů jamky, hlavice oploštělé, krčky zkrácené, přední okraje jamek velice zesílené, opotřebené, vlevo středně, vpravo mírně pokročilé artrózní změny, Norbergův úhel  92 stupňů. 

Kliknutím zvětšte

 

 

 

 

 

RTG snímek DKK 4/4, kloubní štěrbiny zcela nesymetrické, středy hlavic daleko vně okraje hlavic, hlavice zcela deformované, krček neohraničitelný, silná artróza s rozsáhlou tvorbou výrůstků, Norbergův úhel pod 90 stupňů.

Kliknutím zvětšte

RTG snímek DKK 4/1, vlevo kloubní štěrbina zcela nesymetrická, široká, střed hlavice daleko vně za okrajem jamky, přední okraj jamky zcela opotřebený, hlavice silně deformovaná, hřibovitá, krček zkrácený, zesílený a těžko ohraničitelný, Norbergův úhel méně než 90 stupňů, pokročilá artróza, vpravo kloubní štěrbina ve vnější třetině divergentní, střed hlavice 1 mm uvnitř za okrajem jamky, hlavice kulovitá, přední okraj jamky ve vnější části mírně šikmý, zesílený, Norbergův úhel 105 stupňů.

Kliknutím zvětšte

RTG snímek DKK 4/2, vlevo kloubní štěrbina zcela nesymetrická, široká, střed hlavice daleko vně za okrajem jamky, přední okraj jamky zcela opotřebený, hlavice silně deformovaná, hřibovitá, krček zkrácený, zesílený a těžko ohraničitelný, Norbergův úhel méně než 90 stupňů, pokročilá artróza, vpravo kloubní štěrbina mírně nesymetrická, rozšířená, střed hlavice přímo na okraji jamky, hlavice se znatelným zesílením v oblasti úponu kloubního pouzdra - tzv. Meduza linie, přední okraj jamky zesílený, počínající artróza, Norbergův úhel 105 stupňů

 

Jak vzniku dysplazie předcházet?

Ideální přístup k rostoucím psům velkých plemen je založen na důsledné prevenci rizik, která mohou vést k onemocnění. Je třeba si ale uvědomit, že se jedná pouze o snížení pravděpodobnosti vzniku choroby. Statisticky je však nezvratně prokázáno, že minimalizace nepříznivých faktorů prostředí a důsledná prevence onemocnění, vede k výraznému poklesu výskytu ortopedických onemocnění v populaci psů velkých plemen.

Mezi zásadní vlivy prostředí na rozvoj DKK patří zejména úroveň výživy, rychlost růstu a stupeň zatížení kostry a kloubů rostoucího jedince. Stupeň zatížení je silně ovlivňován chováním majitele a je naprosto nevhodné podnikat se štěnětem před dokončením tělesného vývoje velmi dlouhé vycházky, nutit psa přeskakovat vysoké překážky nebo trénovat ho při běhu vedle bicyklu či motocyklu a to zejména na tvrdém podkladu. Zátěž štěněte by měla být přiměřená a měla by probíhat spíše formou hry. Nošení štěněte do schodů nedoporučujeme a nepovažujeme ho za nutné, snad kromě pohybu po schodech do nejvyšších pater výškových budov. Momentem, který však má vedle genetické výbavy jedince zřejmě největší vliv na rozvoj dysplazie je výživa rostoucího štěněte. Ta musí zajistit pomalý růst jedince a dodat mu správné množství živin, minerálů a vitaminů. Pro mnoho chovatelů bude jistě překvapením, že například přidávání vápníku, ostatních minerálních doplňků, vitaminu D a mléčných výrobků do vyvážené stravy je naprosto nevhodné a zvyšuje riziko vývoje onemocnění DKK urychlením růstu zvířete. Výzkumy provedené v posledních 15 letech jednoznačně prokázaly pozitivní vliv podávání krmiv s limitovaným množstvím vápníku a metabolizovatelné energie na rozvoj vývojových onemocnění kostry včetně DKK. Jednoznačně byl také prokázán škodlivý vliv rychlého růstu, způsobeného krmením ad-libitum (tj. neomezené krmné dávky) a krmením s vysokým obsahem vápníku a vitaminu D. Výše uvedené požadavky na optimální krmivo lze zajistit pouze podáváním kompletních granulovaných krmiv pro štěňata velkých plemen renomovaných výrobců. Krmení musí být podáváno dle dávkování doporučeného výrobcem a denní krmná dávka by neměla být zásadně překračována.e nejlepší zkušenosti s krmivem Eukanuba Puppy Junior Large Breed, doporučit lze také krmiva pro stejnou kategorii psů od výrobců Hill´s, Royal Canine nebo Purina Proplan. Tato krmiva obsahují i tzv. kloubní výživu a proto není nutno ke granulím cokoliv přidávat. Vyšší investice do krmiva během růstu štěněte se bohatě vrátí tím, že je výrazně sníženo riziko vývoje DKK. Krmení štěňat velkých plemen vařenou domácí stravou je v současnosti veterinárními ortopedickými a výživářskými specialisty považováno z důvodů výše uvedených za naprosto nevhodné. V případě velmi špatného genetického založení štěněte může samozřejmě dojít k rozvoji DKK i přes optimální výživu, avšak veterinář i majitel mohou mít čisté svědomí, že pro zamezení rozvoje DKK udělali po této stránce maximum. Poslední a vřele doporučovanou metodou prevence je provedení časné diagnostiky DKK u štěnete a případné provedení preventivních chirurgických postupů. V případě včasné diagnózy může být zákrok velmi jednoduchý, pro zvíře minimálně zatěžující a pro majitele finančně nenáročný.

Výsledný obraz DKK může proto každý chovatel nebo majitel psa do jisté míry pozitivně ovlivnit při dodržování následujících zásad:

-      štěně a  mladého psa nepřekrmovat (nepřiměřená váha těla, příliš zatěžuje klouby, které se mohou deformovat)

Na oplácané štěně je sice velmi pěkný pohled a spousta chovatelů právě tuto skutečnost považuje jako svoji vizitku vzorové péče o štěňata, ovšem v souvislosti s dysplazií je tento stav velmi nežádoucí

-      krmit kvalitní vyváženou stravou

nejideálnější je zvolit kvalitní granulovanou stravu pro odpovídající věkovou kategorii (kvůli nevyváženosti živin je pro nezkušené majitele nevhodné založit krmení rostoucích psů na doma připravované stravě s podílem masa nebo doplňovat granule o další přílohy či kalciové přípravky), zajistit přísun vitamínu C (nejlépe v přírodní, dobře vstřebatelné formě s bioflavonoidy) a esenciálních mastných kyselin Omega 3-6 ve vyváženém poměru.

-     podávat kvalitní chondroprotektiva již od 2 měsíců věku (zejména vysoce vstřebatelný kolagen např. Artican Biosol)během celého růstového období

-     kontrolovat fyzickou zátěž psa

-     udržovat psa ve vhodných klimatických a  hygienických podmínkách

 

V ÚPRAVĚ

TOPlist